Το πρόσωπό μας
Η Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής
λογιστικών υπηρεσιών. Έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό συνεργάτη για
τις εταιρείες που επέλεξαν την υποστήριξη της, καθώς, πέρα από ΤΙΣ
βασικές λογιστικές υπηρεσίες, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
συμβουλευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα οικονομικό
blueprint για κάθε πελάτη.
Ο επαγγελματικός κόσμος αναγνωρίζοντας την επιστημονική
κατάρτιση, την αξιοπιστία και την προσφορά ουσιαστικών λύσεων και
προτάσεων στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, επιλέγει τη
συνεργασία με τη Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με διαρκώς αυξανόμενους
ρυθμούς.

Κατάρτιση UP TO DATE
Θεωρούμε απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών και
εξελίξεων στον χώρο του επιστημονικού μας πεδίου. Για αυτόν το
λόγο, το στελεχιακό δυναμικό της Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ενημερώνεται
διαρκώς για θέματα της Λογιστικής Επιστήμης με τη συμμετοχή του σε
σεμινάρια, ημερίδες και ανάλογες διοργανώσεις. Παράλληλα, έχει
δημιουργηθεί πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία ενημερώνεται διαρκώς,
και αποτελεί ένα σημαντικό επικουρικό εργαλείο στην καθημερινή
εργασία των στελεχών.

Αναπτυξιακή στρατηγική
Υποκατάστημα της Dilos ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ στο νομό Δωδεκανήσου και
συγκεκριμένα στη Λέρο.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
DILOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ © 2013 | Design by Minimal